Lõi lọc nước số 4 FAMY PKF4A Cation hấp thụ cặn đá vôi

120.000