GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

“Giúp đỡ khách hàng, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn” là tinh thần Le Gia Solution, là sức mạnh thúc đẩy lãnh đạo, CBNV của công ty không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng, và mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho mỗi người dân trên đất Việt.

01. TÔN TRỌNG

 • Không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ.
 • Chấp nhận mọi người như họ vốn có.
 • Tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình.

02. ĐỔI MỚI

 • Không ngừng học hỏi.
 • Nỗ lực dẫn đầu công nghệ mới, sản phẩm mới.
 • Tiếp thu các phương thức quản trị/kinh doanh mới.

03. SÁNG SUỐT

 • Tầm nhìn xa và tính quyết đoán.
Dong luc Ap phich

04. GƯƠNG MẪU

 • Lãnh đạo các bộ phận phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần Le Gia Solution.

05. ĐỒNG ĐỘI

 • Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.
 • Chung một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

06. CHÍ CÔNG

 • Nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên.