Lõi lọc nước số 1 FAMY PKF1A sợi bông PP 5 micron

90.000