Lõi lọc nước RO FAMY PKROB sử dụng cho nước nhiễm mặn

750.000