Lõi lọc nước RO FAMY PKRO100 công suất lọc 15 lít/giờ

700.000