Lõi lọc nước số 2 FAMY PKF2B than hoạt tính

100.000