Viettel Thọ Tháp, Cầu Giấy, Hà Nội

viettel tho thap cau giay

CỬA HÀNG VIETTEL CHI NHÁNH THỌ THÁP, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

Bảo Dưỡng 247 lắp đặt hệ thống điều hòa cho Chi nhánh Viettel Thọ Tháp, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Bảo Dưỡng 247 lắp đặt hệ thống điều hòa cho Chi nhánh Viettel Thọ Tháp, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công việc triển khai:

Lắp đặt hệ thống điều hòa cho chi nhánh Viettel Thọ Tháp, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.