Vệ sinh Điều hòa Multi (1 dàn nóng + 2 dàn lạnh)

550.000