Bảo dưỡng vệ sinh điều hòa Tủ đứng

250.000 

  • Kiểm tra tình trạng hoạt động của của điều hoà trước khi bảo dưỡng.
  • Kiểm tra và vệ sinh vỏ lọc khí, dân nóng, dàn lạnh, cánh quạt
  • Kiểm tra máy nén, tụ điện, bơm nước nước
  • Kiểm tra đường ông dẫn ga và lượng ga
  • Kiểm tra rò rỉ điện
  • Kiểm tra tình trạng hoạt động của điều hoà sau quá trình bảo dưỡng