Vệ sinh Bình Nóng Lạnh

250.000 

  • Vệ sinh Bình Nóng Lạnh định kỳ 6 tháng/lần
  • Kiểm tra Thanh Nhiệt và Thanh magie thường xuyên để tránh rủi ro trong quá trình sử dụng nước nóng.
  • Hãy giữ bảo vệ an toàn cho sức khỏe của mình và người xung quanh.