Lõi lọc nước số 2 Kangaroo Hydrogen – Lõi đúc – Than hoạt tính GAC

241.000 

Tên lõi  Lõi lọc thô số 2
Loại  Hydrogen (KG100HK, KG10A5, KG100ES, KG100ES1,KG10A6S, KG10A7S)
Vật liệu, cấu tạo lõi lọc  Than hoạt tính
Công dụng  Loại bỏ Clo, Clorine, chất hữu cơ dư thừa và các khí gây mùi trong nước
Thời gian thay lõi Thay sau 6-9 tháng khoảng 27.000 lít nước