Lõi đúc số 5 máy lọc để bàn Kangaroo T33 Undersink Kg100Hu, KG100Hu+

461.000 

 Tên  Lõi  số 5 Kangaroo HU/HU+, Lõi 5in1
 Sử dụng  KG100HU, KG100HU+, KG100MED…
 Thứ tự trong máy  Vị trí cuối cùng
 Vật liệu cấu tạo  Đá khoáng
 Chức năng  Tái tạo lại khoáng – từ nước tinh khiết trở thành nước có khoáng chất và bổ sung độ ngọt cho nước.
 Thời gian thay lõi  Thay sau 12-18 tháng khoảng 24.000-27.000 lít nước