Lõi lọc nước số 10 Kangaroo Hydrogen Omega 5 In 1 (HP)

521.000